LED驱动样品小批量供应,采购LED驱动上万联芯城就购了!

微信彩票群二维码大全

返回顶部
您当位置: 微信彩票群二维码大全>驱动器>LED驱动
未能查询到物料或查询物料过多,上传物料清单至“BOM询价”页面,系统将自动进行报价

详细参数过滤

封装:全部
SOT-23-6 SOP-8_150mil SOT-89-5 SOIC-8_150mil SOIC-8_EP_150mil SOP-28_300mil SOP-8_EP_150mil SOT-89(SOT-89-3) SOT-23-5 TSOT-23-6 SOP-8 SOIC-16_150mil SOP-7 DIP-7 MSOP-8 TSOT-23-5 TSSOP-16 DIP-8 SOP-20_300mil DIP-24_300mil SOP-16_150mil MSOP-10 SOP-24_300mil TSSOP-28 SOP16 SOT23-5 HTSSOP-24 TO-252-2(DPAK) QFN-28 TSSOP-14 SOIC-24_300mil TSSOP-20 TQFN-24 DFN-10_EP_3x3mm SOT-23-6L SO-8 SOD-123 SO-8_EP SOP-16 TSSOP-24 TO-252-5 DIP-18 SOT-23(SOT-23-3) SSOP-24 QFP-44_10x10x08P LQFP-52 SOP-32_300mil BGA TO-220(TO-220-3) DSBGA-49 HTSSOP-14 DSBGA-24 SMB(DO-214AA) SOT-223 TQFN-16 VQFN-24 HLQFP-32 WQFN-40 DSBGA-8 DSBGA-6 MSOP-PowerPad-8 HTSSOP-20 SSOP-24_208mil DFN3*3-10L VQFN-32 VQFN-32_EP 微信彩票群二维码大全SOIC-20_300mil HTSSOP-38 QSOP-24_150mil MSOP-10_EP WFBGA-25 HTSSOP-32 MLF-10 UFDFN-8 SOIC-8 TSOP-5 SSOP-B40 16-TSSOP TSSOP EP SOIC-28_300mil PLCC-44 U-DFN2020-6 SOT-26-6 SOT23-6 QFN-44 SOT89-5 WSON-6 LQFP-48 TSSOP-EP-16 TDFN-6_EP SSOP-24L SOIC-18_300mil MLF-8 QFN-20 U-DFN4030-14 SOP-14 QFN-8_3x3x065P SOIC-10 TSSOP-20_EP SO-7 SOT-457 SOP-7-225-1.27 DSBGA-12 VFQFN-24-EP WSON-8 SC-70-5 SOP-32_76MM HTSSOP-28 VSON-10 WFBGA-12 TSSOP28 DIP-16 WQFN-24-EP SON-10 SDIP-24 SON-8 QFN-38_5x7mm SC-74 QFN-28_4x5mm TSSOP-38 MSOP-16 LQFP-48_7x7x05P SSOP24L-150-0.64 SSOP-24_150mil TSSOP-8_3x3x065P QSOP-24 DFN-10_3x3mm SO-8_3.9mm SOP-18_54MM SOP-32-300mil SC-74-6 SOT-26 SOT-143R SOT-343 SOT-143 PowerDI-123 MSOP-8_EP QFN-36_5x6mm DIP7 V-DFN3030-6 U-DFN3030-6 SOT-25 QFN-56 QFN-52_7x8 SOIC-7 TO-263-5 SMC(DO-214AB) TO-252-3 SOP-28-300mil WLCSP1.7x1.7-9 QFN-24 MSOP-16_EP SC-70 SOP-14_150mil SOIC-24 TDFN-10 LFCSP-20
筛选: 销售: 价格: 人气:
图像 型号 品牌 封装/批号 含税价格 库存 数量

CH452L WCH(南京沁恒) DIP-24_300mil
1 - 9 件
¥12.11
10 - 29 件
¥8.16
30 - 99 件
¥7.43
100 - 499 件
¥6.77
500 - 999 件
¥6.36
1000 件以上
¥6.11

18件

TLC59108IPWR TI(德州仪器) TSSOP-20
1 - 9 个
¥19.74
10 - 29 个
¥15.63
30 - 99 个
¥14.79
100 - 499 个
¥14.08
500 - 999 个
¥13.47
1000 个以上
¥12.97

90个

FL7760BM6X ON(安森美) SOT-23-6
1 - 9 个
¥3.42
10 - 29 个
¥2.33
30 - 99 个
¥2.13
100 - 499 个
¥1.95
500 - 999 个
¥1.83
1000 个以上
¥1.77

2124个

AL3066S16-13 DIODES(美台) SOIC-16_150mil
1 - 9 个
¥10.99
10 - 29 个
¥9.82
30 - 99 个
¥9.4
100 个以上
¥9.06

3个

BP9916B BPS(上海晶丰明源) SOP-8_150mil
5 - 49 个
¥0.439
50 - 149 个
¥0.293
150 - 499 个
¥0.266
500 - 2499 个
¥0.241
2500 - 4999 个
¥0.226
5000 个以上
¥0.217

459个

MBI5153GP MBI(台湾聚积) SSOP-24L
1 - 9 个
¥2.75
10 - 29 个
¥1.85
30 - 99 个
¥1.68
100 - 499 个
¥1.53
500 - 999 个
¥1.44
1000 个以上
¥1.39

2377个

PT4205 微信彩票群二维码大全PowTech(华润矽威) SOT-89-5
1 - 9 件
¥1.15
10 - 29 件
¥0.78
30 - 99 件
¥0.71
100 - 499 件
¥0.64
500 - 999 件
¥0.6
1000 件以上
¥0.58

2472件

SY5814A1ABC Silergy(矽力杰) SOT-23-6
1 - 9 个
¥1.93
10 - 29 个
¥1.3
30 - 99 个
¥1.19
100 - 499 个
¥1.08
500 - 999 个
¥1.01
1000 个以上
¥0.97

2318个

ME2212AM6G MICRONE(南京微盟) SOT-23-6
5 - 49 个
¥0.701
50 - 149 个
¥0.466
150 - 499 个
¥0.423
500 - 2499 个
¥0.384
2500 - 4999 个
¥0.36
5000 个以上
¥0.346

4041个

NSI50350ADT4G ON(安森美) TO-252-2(DPAK)
1 - 9 个
¥6.96
10 - 29 个
¥6.22
30 - 99 个
¥5.96
100 个以上
¥5.74

15个

SY58203A1FAC Silergy(矽力杰) SO-8_3.9mm
1 - 9 个
¥2.84
10 - 29 个
¥1.94
30 - 99 个
¥1.77
100 - 499 个
¥1.62
500 - 999 个
¥1.51
1000 个以上
¥1.46

6个

LT3478EFE#PBF LINEAR(凌特) TSSOP-16
1 - 9 个
¥33.85
10 - 29 个
¥26.57
30 - 99 个
¥25.11
100 - 499 个
¥23.84
500 - 999 个
¥22.8
1000 个以上
¥21.93

1个

NCP5006SNT1G ON(安森美) TSOP-5
1 - 9 个
¥5.84
10 - 29 个
¥3.95
30 - 99 个
¥3.59
100 - 499 个
¥3.27
500 - 999 个
¥3.07
1000 个以上
¥2.96

2205个

TA6932 TM(天微) SOP-32_300mil
1 - 9 个
¥2.4
10 - 29 个
¥1.63
30 - 99 个
¥1.49
100 - 499 个
¥1.37
500 - 999 个
¥1.28
1000 个以上
¥1.23

44个

PAM2861CBR DIODES(美台) SOT-89-5
1 - 9 个
¥7.62
10 - 29 个
¥6.81
30 - 99 个
¥6.52
100 个以上
¥6.28

4个

微信彩票群二维码大全PT4115B89E-B PowTech(华润矽威) SOT-89-5
1 - 9 件
¥1.08
10 - 29 件
¥0.74
30 - 99 件
¥0.68
100 - 499 件
¥0.61
500 件以上
¥0.57

18091件

AP3019AKTR-G1 DIODES(美台) SOT-23-6
1 - 9 件
¥1.07
10 - 29 件
¥0.73
30 - 99 件
¥0.67
100 - 499 件
¥0.6
500 - 999 件
¥0.56
1000 件以上
¥0.54

21326件

AP3127B025MR chipown(芯朋微电子) SOT-23-6L
5 - 49 个
¥0.679
50 - 149 个
¥0.462
150 - 499 个
¥0.422
500 - 2499 个
¥0.386
2500 - 4999 个
¥0.362
5000 个以上
¥0.349

1692个

SD6601AS SILAN(士兰微电子) SOP-7
5 - 49 个
¥0.52
50 - 149 个
¥0.354
150 - 499 个
¥0.323
500 - 2499 个
¥0.295
2500 - 4999 个
¥0.277
5000 个以上
¥0.267

1683个

MBI6655GSB MBI(台湾聚积) SOT-89-5
1 - 9 件
¥1.76
10 - 29 件
¥1.17
30 - 99 件
¥1.06
100 - 499 件
¥0.97
500 - 999 件
¥0.9
1000 件以上
¥0.87

271件

BCR421UW6-7 DIODES(美台) SOT-26-6
1 - 9 个
¥1.42
10 - 29 个
¥0.97
30 - 99 个
¥0.88
100 - 499 个
¥0.82
500 - 999 个
¥0.76
1000 个以上
¥0.74

2673个

PT4115BSOH-B PowTech(华润矽威) SOP-8_EP_150mil
1 - 9 个
¥2.43
10 - 29 个
¥1.66
30 - 99 个
¥1.52
100 - 499 个
¥1.39
500 - 999 个
¥1.3
1000 个以上
¥1.25

6280个

TLC6C598QPWRQ1 TI(德州仪器) TSSOP-16
1 - 9 个
¥6
10 - 29 个
¥4.09
30 - 99 个
¥3.73
100 - 499 个
¥3.41
500 - 999 个
¥3.2
1000 个以上
¥3.09

1593个

SY7200AABC Silergy(矽力杰) SOT-23-6
1 - 9 个
¥0.931
10 - 29 个
¥0.63
30 - 99 个
¥0.582
100 - 499 个
¥0.53
500 - 999 个
¥0.495
1000 个以上
¥0.475

2981个

微信彩票群二维码大全TPS92518PWPT TI(德州仪器) HTSSOP-24
1 - 9 个
¥26.48
10 - 29 个
¥23.66
30 - 99 个
¥22.65
100 个以上
¥21.82

9个

CP2123ST-A2 CHIPHOM (启攀微) SOT-23-6
1 - 9 个
¥0.885
10 - 29 个
¥0.587
30 - 99 个
¥0.541
100 - 499 个
¥0.49
500 - 999 个
¥0.455
1000 个以上
¥0.437

4618个

TM1629B TM(天微) SOP-32_300mil
1 - 9 件
¥2.58
10 - 29 件
¥1.75
30 - 99 件
¥1.59
100 - 499 件
¥1.45
500 - 999 件
¥1.36
1000 件以上
¥1.31

586件

SM2082ED 明微 SOP-8_EP_150mil
5 - 49 个
¥0.748
50 - 149 个
¥0.51
150 - 499 个
¥0.466
500 - 2499 个
¥0.426
2500 - 4999 个
¥0.4
5000 个以上
¥0.385

3330个

彩票计划微信群 彩票计划QQ群 彩票微信群二维码大全 北京赛车微信交流群 微信彩票投注群 北京赛车交流群 北京赛车微信交流群 彩票微信群二维码大全 幸运飞艇微信红包群 幸运飞艇微信红包群