DC-DC芯片样品小批量供应,采购DC-DC芯片上万联芯城就购了!

微信彩票群二维码大全

返回顶部
您当位置: 微信彩票群二维码大全>电源芯片>DC-DC芯片
未能查询到物料或查询物料过多,上传物料清单至“BOM询价”页面,系统将自动进行报价

详细参数过滤

封装:全部
SOT-23-6 SOT-23-5 SOP-8_150mil SOIC-8_150mil SOP-8_EP_150mil TO-263-5 SOIC-8_EP_150mil DIP-8 TSOT-23-6 TSOT-23-5 SOP-8 MSOP-10 SOT23-5 SOT-89(SOT-89-3) QFN-16_3x3x05P SOIC-8 SOT23-6 MSOP-8 TO-220-5 HSOP-8 TSSOP-16 QFN-20 DFN-10 QFN-16 SOT-23(SOT-23-3) TSOT23-6 ESOP-8 DFN-10_EP_3x3mm TSSOP-8 QFN-10_3x3x05P SIP ESOP8 DIP-16 SOIC-16 SOIC-14_150mil 插件 QFN-16_4x4x065P DFN-8 SMD SO-8 PDIP-8 HTSSOP-20 SOT-23-5L TSOT-23-8 TSSOP-20 SOT-25 MSOP-10_EP QSOP-16 SOT-23-6L SOT-23-3L SOT-23 QFN-32_5x5x05P TO-263-7 SOT-23-8 TSSOP-14 微信彩票群二维码大全SOIC-14_300mil PDIP-16 QFN-52 TSSOP-28 TSSOP-24 SOT23-3 TO-92(TO-92-3) SOIC-16_300mil 微信彩票群二维码大全DFN-10_3x3mm QFN-24_4x4x05P SOP8 微信彩票群二维码大全SOIC-16_150mil TO-252-5 SOP-16_150mil DFN-6 TSOT23-8 TSOT-6 SOT-89-3 TO-92 SSOP-20_208mil 微信彩票群二维码大全WDFN-12L_3x3mm WDFN-8L_2x2mm QFN-14 WQFN-16L_4x4mm TSOP-5 WQFN-14AL_3.5x3.5mm WDFN-14L_4x3mm VDFN-10L_3x3mm MLF-8 QFN-20_4x4x05P SC-70-6 WLCSP-5 LFCSP-16 LFCSP-32 uMAX-10 uDFN-6 MLF-10 QFN-12 WQFN-16L_3x3mm MLF-6 TQFN-20 CSP1.56*1.96-20 SOT-23-THIN-6 VQFN-CLIP-28 VQFN-28 DSBGA-9 LFCSP-24 VQFN-40_6x6x05P VSON-14 LLP-6 QFN-6_2x2x065P LSON-CLIP-22 SO-8_EP SO PowerPAD-8 WQFN-16 VQFN-9 HTSSOP-28 SO-8E MSOP-8_EP WLCSP-9 VQFN-24 HTSOP-J-8 WDFN-8L_3x3mm WDFN-10L SOIC-8_EP WSON-10 DSBGA-28 VQFN-HR-9 DSBGA-8 DFN-8_2x2mm HTSSOP-20_EP VQFN-48_7x7x05P VQFNP-40 WDFN-10L_2.5x2.5mm TSOP-6 VQFN-HR-13 VSON10 TO220-7 SOT-23-THIN-5 SOT563 SOIC8_39MM SOIC?8 MSOP8 MSOP-PowerPad-10 VQFN-HR-7 SSOP-10_150mil TSOT-25 MSOP-10L TDFN-8L TDFN2x3-8L HTSSOP20 SO8E QFN-13 SOIC8E TDFN3x3-10 SOP-8-EP TO-220 SOP-8P SOP-14 SO-8C QFN-32 SOP-16 PG-IQFN-25 TDFN-6 WLP-16 SPAK-7 SC-76-6 SC-70 QSOP-24 QFN3X3-20 WDFN-12 TO-263 SC-70-6(SOT-363) SO-8-EP DSBGA-24 VQFN20 SOP8-PP TO-252S-5 微信彩票群二维码大全VQFN016V3030 VSON010X3020 SO-PowerPad-8 SO-8 PowerPAD DSO-36 TSSOP-20_EP WLCSP-6 PG-SSOP-14 PG-DSO-36-26 VQFN-HR QFN3*3-20 SOP-J8 WDFN-12L TDFN-EP-10 WSOIC-20 MLF-28 USOP-10 TQFN-24_EP_4x5x0... SOT-89 PG-DSO-20-45 SOT-89-3L SOT-89-5 SOIC-7 TSOT-5 WDFN-10L3 UDFN-6 MLP-6 QFN-21 MLP-25 LFCSP-20 12-DFN(3x3) DFN-16 DFN-14 QFN-26_4x6mm DFN-12 7.00×19.50×10.00mm TO-PMOD-7 贴片5脚 QFN-20_4x4mm QFN-36_5x6mm 8-DFN 2*3MM MSOP-16-EP SSOP-24_208mil QFN-38_5x7mm QFN-24_3x5mm MSOP-16 微信彩票群二维码大全QFN-40_6x6mm SON-8 SMD-8模块 WSON-8 VQFN-20 HTSSOP-16 8-SO WSON-12 VSON-10-EP 15-VQFN-HR VQFN-14 WLCSP-20 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA 15mm x 15mm x 5.01mm BGA VBGA-8 15mm × 9mm × 4.32mm LGA 6×19.5×10mm DFN-6L_1.5x1.5 DIP SSOP-28_150mil TSSOP-38 SON-6_1x1.5mm WSON-8_2x2mm VSSOP-10 QFN-6_3x3x095P TO-263(7) VQFN-14_3.6x3.6x05P TSSOP-30 QFN-22_3x4x05P SSOP-16_208mil VSON-14_3x4x05P SON-10_3X3X05P VSSOP-8_3x3x065P TO-220-5(Forming) TO-263-3 HTSSOP-14 SON-6_2x2mm D2PAK-5 QFN-26_4x4mm QFN-20_3x4mm BGA SOP-10 QFN-32_5x5mm SSOP-28_208mil MSOP-12 QFN-28_4x5mm SOIC-8-EP QFN-11非标 TO220-7L QFN-8 VSON-8 QFN-8-3x3 QFN-14_2*2 QFN-22-3x4 QFN-16-EP-3x3 WSON-8-EP QFN-38_5x7 MSOP-12_EP DFN-8-2x3 DFN-12_4x3 QFN-32_5x5 QFN-40_6x6x05P DFN-16_5x3mm MS-8 SSOP-24 UMAX-8 DFN-8(2x3) MLF-12 DFN-6-2x3 MSOP-16_EP SSOP-28 QFN-28_4x5 DFN-14_4x3 SSOP-36 DFN-8_3x3mm SSOP-16 TO-220(TO-220-3) SOIC8_39M PG-DSO-14-1 SOP-8-PP DFN2x2 DDPAK-7 DFN-8_3x2mm DFN-6_2x2mm QFN-20_3x4 MSOP-12-EP DFN-6-2x2 DFN-16_5x4 微信彩票群二维码大全QFN-48_7x7x05P DFN-12_3x3mm SOT-89编带 SOT-563 LSON-22 WQFN-24 VQFN-16 LDFN-8 VFQFN-16 VSON-10 SON-10 VFQFN-32 VQFN-11 VSSOP-8 QFN16_3X3X05P QFN-16-EP SON-6 PowerSO-8 WSON-6 WSON-16 WQFN-16-EP-3x3 WSON-10-EP WDFN-10-3*3 SOP-14_150mil WQFN-16-3*3 WQFN-32-4*4-EP WDFN-10 WDFN-8 WLCSP-15 WDFN-8-3*3 WDFN-12-3*3 WFDFN-8 SOP-12 DDC-6 TO-263-5L WDFN-6-2*2 LSSOP-16 QFN-30
筛选: 销售: 价格: 人气:
图像 型号 品牌 封装/批号 含税价格 库存 数量

TPS54360DDAR TI(德州仪器) SOP-8_150mil
1 - 9 件
¥8.26
10 - 29 件
¥5.61
30 - 99 件
¥5.12
100 - 499 件
¥4.67
500 - 999 件
¥4.38
1000 件以上
¥4.23

10768件

TPS54160DGQR TI(德州仪器) MSOP-10
1 - 9 件
¥5.87
10 - 29 件
¥3.97
30 - 99 件
¥3.61
100 - 499 件
¥3.29
500 - 999 件
¥3.09
1000 件以上
¥2.98

4590件

LM3674MF-ADJ 微信彩票群二维码大全NS(美国国家半导体) SOT-23-5
1 - 9 件
¥13.11
10 - 29 件
¥11.71
30 - 99 件
¥11.21
100 件以上
¥10.8

9件

LM2674M-ADJ NS(美国国家半导体) SOIC-8_150mil
1 - 9 件
¥34.24
10 - 29 件
¥30.59
30 - 99 件
¥29.29
100 件以上
¥28.21

4件

XL2576S-5.0E1 xlsemi TO-263-5
1 - 9 个
¥1.83
10 - 29 个
¥1.26
30 - 99 个
¥1.16
100 - 499 个
¥1.06
500 - 999 个
¥0.99
1000 个以上
¥0.96

14310个

LM2575D2T-15R4G ON(安森美) D2PAK-5
1 - 9 个
¥19.12
10 - 29 个
¥17.08
30 - 99 个
¥16.35
100 个以上
¥15.75

1个

TPS65270PWPR TI(德州仪器) HTSSOP-24
1 - 9 个
¥19.79
10 - 29 个
¥17.68
30 - 99 个
¥16.93
100 个以上
¥16.31

90个

TD1591 Techcode(泰德) SOIC-8_150mil
1 - 9 个
¥6.83
10 - 29 个
¥4.59
30 - 99 个
¥4.17
100 - 499 个
¥3.8
500 - 999 个
¥3.56
1000 个以上
¥3.42

1847个

TPS63000DRCR TI(德州仪器) SON-10_3X3X05P
1 - 9 件
¥5.08
10 - 29 件
¥3.47
30 - 99 件
¥3.17
100 - 499 件
¥2.89
500 - 999 件
¥2.72
1000 件以上
¥2.62

2254件

SY8077AAC Silergy(矽力杰) SOT-23-5
5 - 49 个
¥0.728
50 - 149 个
¥0.489
150 - 499 个
¥0.445
500 - 2499 个
¥0.405
2500 - 4999 个
¥0.379
5000 个以上
¥0.365

3915个

TD6817TR 微信彩票群二维码大全Techcode(泰德) SOT-23-5
1 - 9 个
¥1.13
10 - 29 个
¥0.77
30 - 99 个
¥0.7
100 - 499 个
¥0.64
500 - 999 个
¥0.6
1000 个以上
¥0.58

4105个

SY8088AAC Silergy(矽力杰) SOT-23-5
5 - 49 个
¥0.536
50 - 149 个
¥0.368
150 - 499 个
¥0.337
500 - 2499 个
¥0.309
2500 - 4999 个
¥0.291
5000 个以上
¥0.28

34659个

FP6277XR-G1 Feeling Technology(远翔) SOP-8_EP_150mil
1 - 9 个
¥3.29
10 - 29 个
¥2.24
30 - 99 个
¥2.05
100 - 499 个
¥1.87
500 - 999 个
¥1.76
1000 个以上
¥1.69

6285个

TPS62133RGTR TI(德州仪器) QFN-16-EP-3x3
1 - 9 个
¥9.86
10 - 29 个
¥6.68
30 - 99 个
¥6.09
100 - 499 个
¥5.57
500 - 999 个
¥5.23
1000 个以上
¥5.03

1418个

HT7750S HOLTEK(合泰/盛群) SOT23-3
1 - 9 个
¥1.35
10 - 29 个
¥0.92
30 - 99 个
¥0.83
100 - 499 个
¥0.77
500 - 999 个
¥0.71
1000 个以上
¥0.69

4894个

微信彩票群二维码大全TPS54331DDAR TI(德州仪器) SOIC-8_EP_150mil
1 - 9 个
¥3.17
10 - 29 个
¥2.15
30 - 99 个
¥1.97
100 - 499 个
¥1.8
500 - 999 个
¥1.68
1000 个以上
¥1.62

7506个

TD8228 Techcode(泰德) SOT23-6
5 - 49 个
¥0.783
50 - 149 个
¥0.526
150 - 499 个
¥0.478
500 - 2499 个
¥0.435
2500 - 4999 个
¥0.408
5000 个以上
¥0.393

2650个

HT7718 HOLTEK(合泰/盛群) SOT23-5
1 - 9 个
¥1.08
10 - 29 个
¥0.74
30 - 99 个
¥0.67
100 - 499 个
¥0.61
500 - 999 个
¥0.57
1000 个以上
¥0.55

2700个

微信彩票群二维码大全LTM8023EV#PBF LINEAR(凌特) BGA
1 - 9 个
¥74.79
10 - 29 个
¥58.72
30 - 99 个
¥55.46
100 - 499 个
¥52.67
500 - 999 个
¥50.38
1000 个以上
¥48.46

1个

微信彩票群二维码大全DCDCBL8531CC3TR50 BL 上海贝岭 SOT-89(SOT-89-3)
1 - 9 个
¥0.908
10 - 29 个
¥0.619
30 - 99 个
¥0.562
100 - 499 个
¥0.52
500 - 999 个
¥0.485
1000 个以上
¥0.466

986个

LM2597MX-ADJ/NOPB TI(德州仪器) SOIC-8_150mil
1 - 9 个
¥37.68
10 - 29 个
¥33.65
30 - 99 个
¥32.22
100 个以上
¥31.04

12个

FP6276XR-G1 Feeling Technology(远翔) SOP-8_EP_150mil
1 - 9 个
¥2.21
10 - 29 个
¥1.53
30 - 99 个
¥1.39
100 - 499 个
¥1.28
500 - 999 个
¥1.2
1000 个以上
¥1.15

1383个

AX3701ABA Axelite(台湾亚瑟莱特) SOT-23-5L
5 - 49 个
¥0.624
50 - 149 个
¥0.431
150 - 499 个
¥0.395
500 - 2499 个
¥0.363
2500 - 4999 个
¥0.341
5000 个以上
¥0.329

10791个

XL2576T-ADJE1 xlsemi TO-220-5
1 - 9 个
¥1.83
10 - 29 个
¥1.26
30 - 99 个
¥1.16
100 - 499 个
¥1.06
500 - 999 个
¥0.99
1000 个以上
¥0.96

3060个

QX2304L33F 泉芯 SOT-23-5
10 - 99 个
¥0.394
100 - 299 个
¥0.267
300 - 999 个
¥0.243
1000 - 4999 个
¥0.222
5000 - 9999 个
¥0.208
10000 个以上
¥0.201

4914个

AX3071UA Axelite(台湾亚瑟莱特) MSOP-10
1 - 9 个
¥4.38
10 - 29 个
¥3
30 - 99 个
¥2.74
100 - 499 个
¥2.51
500 - 999 个
¥2.36
1000 个以上
¥2.27

1273个

MP1517DR-LF-Z MPS QFN-16_3x3x05P
1 - 9 个
¥10.28
10 - 29 个
¥6.98
30 - 99 个
¥6.35
100 - 499 个
¥5.8
500 - 999 个
¥5.45
1000 个以上
¥5.25

2305个

LM20323MHX/NOPB TI(德州仪器) HTSSOP-20
1 - 9 个
¥31.5
10 - 29 个
¥28.14
30 - 99 个
¥26.95
100 个以上
¥25.95

17个

微信彩票注册群 彩票微信红包群二维码大全 正规彩票QQ群 微信彩票交流群二维码 彩票计划微信群和qq群 正规彩票微信讨论群 幸运飞艇微信红包群 幸运飞艇微信红包群 彩票微信群 彩票计划微信群